Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ

Main pulmonary artery=Πνευμονική αρτηρία
Right atrium=Δεξιός κόλπος
Lungs=Πνεύμονες
Left ventricle=Αριστερά κοιλία
Lefr atrium=Αριστερός κόλπος
Normal pulmonary arterial vessels=Φυσιολογικές πνευμονικές αρτηρίες
Vessel with pulmonary hypertension=Αρτηρίες στη πνευμονική υπέρταση.