Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

H "ακτινογραφία" της νέας τράπεζας «Alpha - Eurobank»

ετά την συγχώνευση των τραπεζών Αlpha Bank και Eurobank, η νέα ονομασία της τράπεζας θα είναι Alpha - Eurobank.

Από την συγχώνευση η νέα τράπεζα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά και οικονομικά μεγέθη:

- Η επωνυμία της νέας τράπεζας είναι «Alpha Eurobank», με λογότυπο τα χρώματα της Alpha Bank.

- Συνολικές καταθέσεις 80 δισ. ευρώ και συνολικές χορηγήσεις 100 δισ. ευρώ.

- Δίκτυο καταστημάτων εντός και εκτός Ελλάδος που ξεπερνά τα 2.200 με περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους.

- Πελατειακή βάση άνω των 8 εκατομμυρίων πελατών.

- Ο νέος τραπεζικός Όμιλος θα έχει σημαντική παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων σε οκτώ χώρες, και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σερβία.

- Πιο συγκεκριμένα στην Ρουμανία θα έχει μερίδιο αγοράς 11%, στην Βουλγαρία 14%, στην Σερβία 11% και στην Κύπρο 9%.

- Συνολικές χορηγήσεις εκτός Ελλάδος 21 δισ. ευρώ. Χορηγήσεις 6,9 δισ. ευρώ στη Ρουμανία, 5,3 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία και 2,2 δισ. ευρώ στη Σερβία- Ο νέος Όμιλος θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη με pro forma συνολικό ενεργητικό 146 δις. ευρώ.

- Το νέο σχήμα διαθέτει ευρεία μετοχική βάση, με πυλώνες τρεις κύριους μετόχους που εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου με 4%, την οικογένεια Λάτση με 17% και η Paramount Services Holding Limited (ήδη μετόχου της Alpha Bank, μια εταιρεία που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της πιο εξέχουσας οικογένειας στο Κατάρ), ο καθένας από τους οποίους υποστηρίζει, τόσο τη συγχώνευση όσο και το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο Συν-διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο κ. Δημήτριος Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών (εταιρικό κέντρο) και ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.