Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο χρήστης ialissandratou07 σας έστειλε ένα βίντεο: "Frank Sinatra Let it snow"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης ialissandratou07 έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Disclaimer:I do not own any content of this video . I do not own any audio of this video. This video is based on fan appreciation only. Windows movie maker program used. Photographs found all over internet.
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066