Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Φίλος: Κάποιος που σε ξέρει αρκετά καλά, όμως, συνεχίζει να σε συμπαθεί. Elbert Hubbard