Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Tweet from :
Εάν το κράτος παραβιάσει το κοινωνικό συμβόλαιο, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το λύσουν και να εξεγερθούν. (Τζον Λοκ)