Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Tweet from :
Τα σώματά μας θα χαθούν θα σβήσουν από μας θα μείνη μέχρι της συντελείας των αιώνων αυτό το “σ αγαπώ” που σου ψιθύρισα Νίκος Εγγονόπουλος