Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Υπέρ της αλληλεγγύης προς την Ελλάδα οι Γάλλοι

«Φυσιολογική», «απαραίτητη» και «χρήσιμη» χαρακτηρίζει το 72% των Γάλλων την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, ενώ το 28% την αποκαλεί «επικίνδυνη» σύμφωνα με δημοσκόπηση, στα πλαίσια της οποίας περίπου δύο Γάλλοι στους τρεις (64%) δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της εκλογής ενός προέδρου της ΕΕ με ψηφοφορία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 32% των Γάλλων εκτιμά πως "η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας είναι φυσιολογική", το 20% την κρίνει "απαραίτητη", το 20% "χρήσιμη" και το 28% "επικίνδυνη". Το 72% θεωρεί πως η ΕΕ "έχει ακόμη μέλλον απέναντι στην παγκοσμιοποίηση", ενώ το 27% πιστεύει το αντίθετο. Από την άλλη, μολονότι μόλις το 40% των Γάλλων λένε πως "η δημιουργία του ευρώ ήταν ευεργετική για τους Γάλλους", έναντι 59% που απαντούν πως δεν ήταν, είναι 77% αυτοί που εύχονται "να επιβιώσει το ευρώ της σημερινής οικονομικής κρίσης", έναντι 23% που δεν το επιθυμούν. Στην ερώτηση "είστε απολύτως υπέρ, μάλλον υπέρ, μάλλον κατά ή απολύτως κατά της εκλογής ενός προέδρου της ΕΕ με καθολική ψηφοφορία απ' όλους τους κατοίκους της ΕΕ;", το 19% των ερωτηθέντων απάντησαν "απολύτως υπέρ" και 54% "μάλλον υπέρ", δηλαδή συνολικά 64%. Αντίθετα το 13% τάχθηκε "απολύτως κατά" και το 23% "μάλλον κατά", δηλαδή 36% του συνόλου. Τέλος, 78% των Γάλλων δηλώνουν ότι αισθάνονται πρώτα "Γάλλοι στην Ευρώπη", το 12% "Ευρωπαίοι στη Γαλλία" και το 10% "ούτε το ένα ούτε το άλλο". Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Opinionway στις 6 και 7 Μαρτίου.