Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Ο χρήστης ialissandratou07 σας έστειλε ένα βίντεο: "L'alcool au volant"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης ialissandratou07 έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

Voila une video qui montre les dégâts provoqués par l'alcool au volant... Regardez et méditez...
© 2012 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066