Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Τα 15 μέτρα για την μείωση των τιμών στα καύσιμα και την πάταξη του λαθρεμπορίου

Με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών, αλλά και τη μείωση των τιμών των καυσίμων ανακοινώθηκαν χθες όλες οι θεσμικές παρεμβάσεις για την απελευθέρωση της αγοράς υγρών καυσίμων. Όπως αναφέρει και το Εθνός τα 15 μέτρα που αναμένεται να ληφθούν άμεσα είναι τα εξής: Θα εγκατασταθεί συστημάτων εισροών - εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα Εως τα μέσα Νοεμβρίου θα εκδοθεί η απόφαση για την τοποθέτηση συστημάτων GPS σε όλα τα μέσα μεταφοράς καυσίμων και στα βυτιοφόρα οχήματα, αλλά και στα πλωτά μέσα Θα γίνει τοποθέτηση ιχνηθετών, για τους οποίους αναμένεται η σχετική προκήρυξη μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Εως τις 9 Νοεμβρίου αναμένεται το τελικό πόρισμα για την ενοποίηση των προδιαγραφών πετρελαίου κίνησης - πετρελαίου θέρμανσης. Τα ανεξάρτητα πρατήρια να μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να μισθώνουν Δ.Χ. βυτιοφόρα. Τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τονάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων. Τα πρατήρια μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήματα χωρίς περιορισμούς ως προς το πλήθος και το τονάζ. Τα διυλιστήρια υποχρεωτικά θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Μπαίνουν κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις εταιρειών εμπορίας - πρατηριούχων. Με νόμο κοινοτική οδηγία για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας. Θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε πρατήρια για ελλειμματικές ποσότητες Το υπουργείο Ανάπτυξης βγάζει σε λίγες ημέρες ειδικά διασκευασμένο όχημα το οποίο θα πηγαίνει για ελέγχους σε πρατήρια προκειμένου να εντοπίζει εκείνους τους πρατηριούχους που παραδίδουν ελλειμματικές ποσότητες Καταργείται η παλιά βενζίνη LRP. Στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων οι διακινητές πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούν να αναρτούν τις τιμές πώλησης ανάλογα με τις ποσότητες παραγγελίας. Αυστηρότερες προϋποθέσεις ως προς την ευθύνη των πρατηριούχων και των εταιρειών που τοποθετούν τις αντλίες καυσίμων. iefimerida.gr