Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Σαλιγκάρια: Εξυπνη επένδυση με κέρδη από 30.000 ευρώ

Οι αρμοδιότητες του εκτροφέα είναι καθημερινό πότισμα, καθαριότητα του χώρου και ξερίζωμα της ανεπιθύμητης βλάστησης, με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ για δεκαπέντε χρόνια μπορεί να προσφέρει η συμβολαιακή εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις, η κατοχή έκτασης τουλάχιστον 12 στρεμμάτων με αδιάλειπτη παροχή νερού, ενώ η εταιρεία που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία και λειτουργία κάθε εκτροφείου. Τα τελευταία χρόνια αναμφίβολα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον που πηγάζει από τη γενικότερη ανάγκη για ενασχόληση με καινοτόμες επενδύσεις, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων που θα βρίσκουν διέξοδο στην αγορά σε ικανοποιητικές τιμές. Με τη διάθεση της παραγωγής να αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό για πολλούς επίδοξους επενδυτές που θέλουν να ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών, τη λύση δίνουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και οι οποίες εκτός από το ότι αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αφορούν την προετοιμασία και λειτουργία κάθε εκτροφείου, απορροφούν το σύνολο της παραγωγής σε προκαθορισμένες τιμές. Μια τέτοια εταιρεία που προωθεί το μοντέλο της συμβολαιακής γεωργίας είναι η O.S.B.D. Group L.T.D., δραστηριοποιούμενη στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ ειδικότερα με τη βιομηχανία σαλιγκαριών ασχολείται εδώ και δέκα χρόνια. Την τρέχουσα περίοδο στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 380 εκτροφεία σαλιγκαριών στην Κύπρο και 570 εκτροφεία στην Ελλάδα. Η εταιρεία δεσμεύεται για την απορρόφηση της παραγωγής μέσω συμφωνητικού αποκλειστικής συνεργασίας, τον τεχνικό σχεδιασμό και την ανάλυση εδάφους, την κατασκευή των εκτροφείων, τον εφοδιασμό των εκτροφείων με τα αναγκαία φυτά και τον απαιτούμενο αριθμό σαλιγκαριών, τον έλεγχο και την επιμέλεια της διαδικασίας εκτροφής και φροντίδας των σαλιγκαριών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, την ετήσια συγκομιδή των σαλιγκαριών και την αγορά της συνολικής ετήσιας παραγωγής για τουλάχιστον 15 έτη. Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και θα κατασκευαστεί το εκτροφείο σαλιγκαριών θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 12 στρεμμάτων (στην έκταση αυτή αναπτύσσονται 15 εκτροφεία επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων το καθένα), όπως επίσης αδιάλειπτη παροχή νερού. Οι δε αρμοδιότητες του εκτροφέα είναι καθημερινό πότισμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί από την εταιρεία, καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και ξεβοτάνισμα της ανεπιθύμητης βλάστησης, με σκοπό την αποφυγή μολύνσεων, καθώς και ασφάλεια των εκτροφείων. Το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο φάκελος για την υποβολή αίτησης στον αναπτυξιακό νόμο ανέρχεται σε 48.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα διαφοροποιούνται για τα πρώτα πέντε χρόνια, ανάλογα με το αν τα εκτροφεία θα ενταχθούν ή όχι στον αναπτυξιακό νόμο. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 30.000 ευρώ για μια έκταση 12 στρεμμάτων (15 εκτροφεία) για τα πρώτα πέντε χρόνια και από το έκτο μέχρι και το 15ο έτος τα έσοδα φτάνουν τις 108.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση μάλιστα ένταξης στον Αναπτυξιακό, το εισόδημα για τα πέντε χρόνια μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 87.000 ευρώ. Η εταιρεία δεσμεύεται για την απορρόφηση της παραγωγής μέσω συμφωνητικού αποκλειστικής συνεργασίας για τουλάχιστον 15 έτη Ο τεχνικός σχεδιασμός είναι απαραίτητο μέρος στην εκτροφή σαλιγκαριών. Η εταιρεία κάνει διεξοδικό έλεγχο για την κατεύθυνση του ανέμου, ή τη στασιμότητα του νερού στο έδαφος που μπορεί να είναι επιβλαβής. Η ανάλυση του εδάφους παίζει ουσιαστικό ρόλο στις επενδύσεις καθώς το κάθε έδαφος μπορεί να διαφέρει. Ελεγχοι Η ομάδα γεωπόνων λαμβάνει δείγμα εδάφους, καθώς υπάρχουν ποικίλοι τύποι εδάφους, όπως αργιλώδους, αμμώδους και βαρέου τύπου εδάφους. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο και αποφασίζουν και καθορίζουν την καλλιέργεια φυτών για την προστασία, τη σκίαση και την τροφή των σαλιγκαριών. Κάθε εκτροφείο καλύπτει περί τα 700 τετραγωνικά μέτρα της καλλιεργούμενης γης. Το εκτροφείο παραμένει ανοικτό, για να αναπτυχθεί η φυσική τροφή για το σαλιγκάρι. Στη συνέχεια, όταν η βλάστηση είναι έτοιμη, τοποθετείται το σαλιγκάρι, σκεπάζεται με ειδικό δίχτυ για την προστασία από πουλιά, ποντίκια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σαλιγκάρια της εταιρείας εκτρέφονται στο φυσικό τους περιβάλλον, ακριβώς όπως συμβαίνει στη φύση. Το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής (ανοιχτού τύπου) είναι πιο υγιεινό και προσφέρει ποιοτικότερα σαλιγκάρια. Η εταιρεία αγοράζει τα σαλιγκάρια από τους εκτροφείς της σε μια πάγια τιμή και το συμβόλαιο πώλησης που συνάπτεται με τους εκτροφείς διαρκεί για χρονικό διάστημα των 15 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Η μεταφορά των σαλιγκαριών από τα εκτροφεία της επιχείρησης στη μονάδα επεξεργασίας πραγματοποιείται με ειδικά φορτηγά ψυγεία, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της ΕΕ. 1. Προετοιμασία - διαμόρφωση του χωραφιού Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αφορά την προετοιμασία και διαμόρφωση του χωραφιού ώστε η τοποθέτηση των φυτών που θα ακολουθήσει να αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Πρώτη εκ των εργασιών που πραγματοποιείται είναι αυτή του φρεζαρίσματος του χωραφιού και της τοποθέτησης δυναμωτικών εδάφους, όπως το ασβέστιο. Το ασβέστιο προσφέρει τόσο τις απαραίτητες ουσίες στο έδαφος εμπλουτίζοντάς το όσο και τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία στο σαλιγκάρι, έτσι ώστε να διαμορφώσει ένα σκληρό και υγιές κέλυφος. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η τοποθέτηση των φυτών (π.χ. μαρούλι, λαχανίδα), τα οποία και θα αποτελέσουν την τροφή των σαλιγκαριών για το σύνολο του βιολογικού τους κύκλου. Στη φάση αυτή πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού από τον αρμόδιο γεωπόνο. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί η επιλογή του καταλληλότερου φυτού και η μέγιστη απόδοσή του. 2. Τοποθέτηση γόνου προς πάχυνση Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο μήνα εργασιών επί του χωραφιού. Κατά τη χρονική στιγμή που το ύψος των φυτών που τοποθετήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο ανέλθει στα 30 - 40 εκατοστά (ανάλογα την εποχή και τις προηγηθείσες καιρικές συνθήκες), τοποθετείται ο γόνος προς πάχυνση. Καθώς το νεαρό σαλιγκάρι (γόνος) πρέπει να δημιουργήσει ένα υγιές κέλυφος, τοποθετείται ασβέστιο σε σκόνη, σε σχήμα πολύ μικρής μπάλας σε όλη την έκταση των εκτροφείων. Οταν φυτά φτάνουν στη μέγιστη ανάπτυξή τους τοποθετείται ειδικό δίχτυ στο πάνω μέρος του εκάστοτε εκτροφείου, θωρακίζοντας και προστατεύοντας τα σαλιγκάρια. Η επιχείρηση, μέσω του αποκλειστικού συνεργάτη της, της εταιρίας O.S.B.D. Group Ltd, για την αποφυγή ασθενειών στα σαλιγκάρια και γενικότερα τη διασφάλιση σταθερά υψηλών ποιοτικά προϊόντων, πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις τρεις φορές σε ετήσια βάση. 3. Ανάπτυξη σαλιγκαριών Το τρίτο στάδιο συνιστά το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται ουσιαστικά η πάχυνση των σαλιγκαριών. Το συγκεκριμένο στάδιο διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες και είναι αυτό κατά το οποίο πραγματοποιείται μηνιαίος έλεγχος, μεταξύ άλλων και αναφορικά με την αύξηση του μεγέθους του κάθε σαλιγκαριού και την σκληρότητα του κελύφους τους. Επίσης κατά τους εν λόγω μήνες, και ακολουθώντας την πολιτική των προηγούμενων σταδίων, πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος από τον αρμόδιο γεωπόνο ώστε να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα στα φυτά των εκτροφείων. Σε περίπτωση που κριθεί πως κάποιο από αυτά θα πρέπει να αντικατασταθεί γίνεται τοποθέτηση σπόρου ώστε να καλυφθεί το κενό. Κάποιες ακόμη αρμοδιότητες του γεωπόνου είναι ο έλεγχος του ποσοστού υγρασίας των φυτών όλων των εκτροφείων, αλλά και ο έλεγχος του εδάφους. 4. Συγκομιδή με ειδικά σεντόνια Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της συγκομιδής των σαλιγκαριών που είχαν τοποθετηθεί προς πάχυνση σχεδόν εννέα μήνες πριν. Κατά τη συλλογή τους, το βάρος της πλειονότητας των σαλιγκαριών κυμαίνεται περίπου στα 12 γραμμάρια, ενώ η διάμετρος του κελύφους τους υπολογίζεται στα 20 χιλιοστά. Η διαδικασία συγκομιδής διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες, ενώ για τη συγκομιδή των σαλιγκαριών χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη φάση ειδικά σεντόνια επί των οποίων κολλούν τα σαλιγκάρια ή / και ειδικοί δίσκοι με τροφή που τα προσελκύει. Καθώς έχει γίνει η συλλογή της πλειονότητας του πληθυσμού των σαλιγκαριών, τα τελευταία εξ αυτών συλλέγονται ξεριζώνοντας το φυτό και καθαρίζοντας τα φύλλα του από τυχόν σαλιγκάρια. Για την αποφυγή αναπαραγωγής των σαλιγκαριών κατά το διάστημα πριν από τη συγκομιδή που έχει σαν αποτέλεσμα την απόκρυψή τους εντός του εδάφους, τοποθετείται στο έδαφος βιολογικό υγρό που τα αποτρέπει να προχωρήσουν στην αναπαραγωγή τους. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επένδυσης Τα υπέρ της επένδυσης: 1 Εξασφαλισμένη πώληση της ετήσιας παραγωγής. Η εταιρεία θα υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την O.S.B.D. Group LTD, η οποία θα αγοράζει σε ετήσια βάση το σύνολο της παραγωγής. 2 Λόγω αγοράς τεχνικών γνώσεων η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τη μέγιστη παραγωγή ανά εκτροφείο, γεγονός που μεταφράζεται ως εγγυημένη απόδοση. 3 Η εταιρεία θα εκτρέφει το είδος Σαλιγκαριού Helix Aspersa. Το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ παραγωγικό και έχει πολύ καλή συμπεριφορά στους υψηλούς συνωστισμούς που επικρατούν σε συνθήκες εκτροφής. Να σημειωθεί ότι αντιπροσωπεύει το 40% της ποσότητας των σαλιγκαριών που καταναλώνονται σήμερα, καθώς επίσης η χονδρική τιμή πώλησής του στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά είναι υψηλή σε σχέση με τα άλλα είδη σαλιγκαριών. 4 Η εταιρεία με την επένδυσή της σε αγορά τεχνογνωσίας θα είναι σε θέση να επιτύχει σταθερά εγγυημένη ποσότητα παραγωγής, παράλληλα με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος ? σαλιγκαριού. Αυτό είναι σημαντικό, καθότι οι ξένες αγορές απαιτούν σταθερή ποσότητα, καθώς και ποιοτικά διασφαλισμένο προϊόν. 5 Τα σαλιγκάρια είναι ευαίσθητα και προσαρμόζονται καλύτερα σε περιβάλλον όμοιο με το δικό τους. Η εταιρεία θα δημιουργήσει ανοιχτού τύπου εκτροφεία, που επιτρέπουν στο σαλιγκάρι να ζει σε ένα περιβάλλον, όπως ακριβώς και στη φύση του (σε αντίθεση με του κλειστού τύπου όπου ακολουθούνται τυποποιημένες μέθοδοι εκτροφής). 6 Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση, άρωμα), η τρυφερότητα της σάρκας κ.λπ. των σαλιγκαριών ανοικτής εκτροφής είναι ποιοτικά καλύτερα από αυτά του κλειστού τύπου. 7 Το ζωικό κεφάλαιο αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση καταστροφής. Τα κατά της επένδυσης: 1 Η διαχείριση των σαλιγκαριών είναι μια λεπτή εργασία. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι οργανισμοί και κάποια λάθη στην εκτροφή τους μπορεί να αποβούν μοιραία. 2 Μεγάλο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή σαλιγκαριών αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση των σαλιγκαριών, διότι έχουν μεγάλη ευαισθησία στην απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. 3 Κίνδυνος καταστροφής των εκτροφείων από φυσικά φαινόμενα. 4 Προσβολή από εχθρούς και ασθένειες. Πού θα απευθυνθώ North IT. Aθ. Αγγελακάκης, Σαπφούς 3, 546 27 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνα: 2310 - 550 390, 2315-151183. Φαξ: 2310 - 550 199 Κώστας Νάνος