Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ: 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012, Divani Caravel Hotel) Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας Στο πλαίσιο τη...