Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: Σοβαρες ελπιδες για να Σταματήσουν την καρδιακή αν...

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: Σοβαρες ελπιδες για να Σταματήσουν την καρδιακή αν...: Γερμανοί ερευνητές κατάφεραν να σώσουν ποντίκια από την καρδιακή ανεπάρκεια παρεμβαίνοντας σε δύο μόρια RNA, τα οποία φαίνεται ότι παίζουν ρ...