Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: Κατανοώντας τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος με...

Πνευμονική υπέρταση-Σπάνιες Παθήσεις-Pulmonary hypertension-Rare Diseases: Κατανοώντας τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος με...: Κατανοώντας τα στάδια που περνάει ένας άνθρωπος με χρόνια πάθηση. Όπως σε κάθε ασθένεια έτσι και στις χρόνιες υπάρχουν στάδια τα οποία τ...