Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Νοέμβριος. Μήνας ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Υπέρταση