Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH OF RARE AND ORPHAN DISEASES - RE(ACT) CONGRESS 2014

Από αύριο ξεκινά το 2ο διεθνές συνέδριο για την έρευνα Σπάνιων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Gehry στην πανεπιστημιούπολη της φαρμακοβιομηχανίας Novartis στην Ελβετία. Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση της έρευνας για τις σπάνιες ασθένειες και τα ορφανά φάρμακα στο ευρύ κοινό, τη διεθνή βιομηχανία αλλά και τη χάραξη πολιτικής ώστε να δούμε νέες και πολλά υποσχόμενες θεραπείες να παρέχονται στους ασθενείς σε όλο κόσμο και άμεσα. Από 5 έως 8 Μαρτίου 2014 ερευνητές από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν για να συγκεντρώσουν τις "σπάνιες εμπειρίες" τους με όφελος την καλύτερη γνώση γύρω από τον κόσμο των Σπανίων Παθήσεων. Σημαντική πηγή για ανταλλαγή ιδεών αλλά και δικτύωσης της σπάνιας Κοινότητας για ένα καλύτερο αύριο για τους ασθενείς που νοσούν με τα εν λόγω νοσήματα. Μερικά από τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν: Βλαστικά Κύτταρα και προσεγγίσεις αυτών, Φέρνοντας θεραπείες στην κλινική φάση, Παθοφυσιολογία και διάγνωση, Εκφυλιστικές διαταραχές, Ασθενείς και Έρευνα, κ.α