Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Κάποιες από τις σπάνιες παθήσεις ...

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις Σπάνιες Παθήσεις Νευρολογικές Νόσος Charcot - Marie - Tooth Παραλυτική Σκολίωση Αμυατροφική Πλάγια Σκλήρυνση Νόσος Κινητικού Νευρώνα Σκλήρυνση κατά πλάκας Συγγενής Μυοτονία Σύμπλεγμα Οζώδους Σκληρύνσεως Νόσος του Huntington Κύστες Tarlov Kleine Levin Σύνδρομο Αισθητική Πολυνευροπάθεια Μυική Δυστροφία τύπου Baker Milliossi Μυοπάθεια Ιδιοπαθής Ενδοκρανιακή Υπέρταση Lowe Σύνδρομο Friedreich's Αταξία Mobius Σύνδρομο Τελαγγειεκτατική Αταξία Guillain - Barre Σύνδρομο Νεανικό Alzheimer Stiff Person Σύνδρομο Ινομυαλγία Tourette Σύνδρομο Cornelia De Langue Νόσος ΜυασθένειαGravis Costello Σύνδρομο Weber Σύνδρομο Lambert - Eaton Σύνδρομο Σύνδρομο Rett Σύνδρομο Dravet Κληρονομική Νευροπάθεια του Leber C.I.D.P. Arnold - Chiari Δυσπλασία Kearns - Sayre Σύνδρομο Ιδιοπαθής Ανοχή στον Πόνο Duchene Μυϊκή Δυστροφία Miller Fisher Σύνδρομο Νευροινωμάτωση τύπου Ι και ΙΙ Πολυμικρογυρία M.E.R.R.F. Σύνδρομο Okamoto Σύνδρομο Steele - Richardson - Olszewski Strumpell - Lorain Νόσος Werdnig - Hoffman Νόσος Ανοσολογικές Ρευματοειδής Αρθρίτιδα Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Αμυλοείδωση Takayasu Αρτηρίτιδα Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός Σαρκοείδωση Πολυμυοσίτιδα P.F.A.P.A. Σύνδρομο Wegener/s Αγγειίτιδα Συγγενής Ουδετεροπενία Adamantiades - Behcet Νόσος Δερματομυοσίτιδα Goodpasture Σύνδρομο Sjogren/s Σύνδρομο Σκληρόδερμα Μαστοκύττωση Σύνδρομο Reynolds Αντιδραστική Αρθρίτιδα Ollier Νόσος Churg - Strauss Σύνδρομο Ψωριασική Αρθρίτιδα Lennox - Gastaut Σύνδρομο Νεανική Ιδιοπαθής Ρευ. Αρθρίτιδα Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Ενδιάμεση Κυστίτις Castleman Νόσος Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτις Πολυαρτηρίτιδα Χρόνια Κοκκιοματικη Νόσος Devic/s Νόσος Γαστρεντερικές Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα Νόσος του Crohn Μονοκλονική Γαστρίτιδα Νόσος Wilson Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα Πρωτοπαθής Χολική Κίρρωση Whipple Νόσος Peutz - Jeghers Σύνδρομο Μεταβολικές Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου Ι Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙ Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙΙΙ Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου ΙV Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου V Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου VΙ Βλενοπολυσακχαρίδωση Τύπου VIΙ Φαινυλκετονουρία Αλκαπτονουρία Αδρενολευκοδυστροφία Maple Syrup Urine Νόσος Alagille Σύνδρομο Fanconi Σύνδρομο Υπερινσουλιναιμική Υπογλυκαιμία Niemann - Pick Νόσος Τύπου Α Niemann - Pick Νόσος Τύπου B Niemann - Pick Νόσος Τύπου Γ ΚυστικήΊνωση Νόσος του Fabry Gaucher Νόσος Τύπου Ι Gaucher Νόσος Τύπου ΙΙ Gaucher Νόσος Τύπου ΙΙΙ Pompe Νόσος Gitelman Σύνδρομο Bartter Σύνδρομο Γλουταρική Οξυουρία Σκελετικές Αχονδροπλασία Paget/s Σύνδρομο Ατελής Οστεογένεση Σύνδρομο Πρωτέα Οστεοπέτρωση Νόσος του Gorham Κληρονομικές Πολλαπλές Εξοστώσεις Jarcho - Levin Σύνδρομο Αναπνευστικές Πνευμονική Υπέρταση Kartagener Σύνδρομο Λεμφαγγειομάττωση Αιματολογικές Ιστιοκύττωση Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταρική Πορφύρα Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταροπενία Οξείδα Διαλλείπουσα Πορφυρία Πορφυρία Δρεπανοκυτταρική Αναιμία Αιμορροφιλία Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία Ενδοκρινικές Νόσος του Addison Σύνδρομο Turner Σύνδρομο Angelman Νανισμός Cori Νόσος Νόσος Graves Cushing Σύνδρομο Έλλειψη Αυξητικής Ορμόνης Klinefelter Σύνδρομο Prader Willi Σύνδρομο Τριμεθυλαμινουρία Hallermann - Streiff Σύνδρομο Noonan Σύνδρομο Pearson Σύνδρομο Οφθαλμολογικές Κερατόκονος Ανιρίδια Δερματολογικές Σύνδρομο Netherton Πέμφυγα Επίκτητη Επιδερμόλυση Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση Αλφισμός Ιχθύωση Γυροειδής Αλωπεκία Vogt–Koyanagi–Harada Σύνδρομο Σκλήρυνση Λειχήνας Νεοπλασματικές Οικογενής Πολυποδίαση Καρκίνος Επινεφριδίων Von Hippel Lindau Σύνδρομο Hodgkin/s Λέμφωμα Sezary Σύνδρομο Κρανιοφαρυγγίωμα Πολλαπλό Μυέλωμα Καρδιαγγειακές Marfan Σύνδρομο Williams Σύνδρομο Συγγενής Καρδιοπάθεια Σύνδρομο Jacobsen Σύνδρομο Βραχέως QT Κάποιες από τις σπάνιες παθήσεις ... Orphanet Ελλάδα : Eurordis :