Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Τράπεζες

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 66 τράπεζες 19 ελληνικές , 30 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών , 16 συνεταιριστικές τράπεζες 1 ειδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Διαθέτουν 4130 υποκαταστήματα εκ των οποίων 1660 στην Αττική Τα ATMs ελληνικών τραπεζών ανέρχονται στα 6.900 Τα ATMs των ξένων τραπεζών 440 Απασχολούνται συνολικά 67.800 εργαζόμενοι ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οικονομικά στοιχεία Εθνική τράπεζα Αριθμός μετοχών 956,09 εκατ Κέρδη 9μην. 2010 259 εκατ ευρώ Κεφάλαια 8,3 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Ξένοι 35%, Ταμεία 17% Μικρομέτοχοι 29% Alpha bank Αριθμός μετοχών 534,269 εκατ Κέρδη 9μην 2010 75,5 εκατ ευρώ) Κεφάλαια 5,18 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Κωστόπουλος 9% Ξένοι 34% Μικρομέτοχοι 46% Eurobank EFG Αριθμός μετοχών 538,594 εκατ Κέρδη 9μην 2010 60 εκατ ευρώ Κεφάλαια 4,06 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι EFG Group 44,6% Ξένοι 18% Μικρομέτοχοι 24,5% Τράπεζα Πειραιώς Αριρθμός μετοχών 1,114 δισ Κέρδη 9μην 2010 14 εκατ ευρώ Κεφάλαια 3,32 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Ξένοι 19% Μικρομέτοχοι 42% Έλληνες θεσμικοί 12% Εταιρίες 17% Δημόσιο 2,5% First Gulf Bank 3,01% Τράπεζα Κύπρου Αριθμός μετοχών 894,95 εκατ Κέρδη 9μην. 2010 248 εκατ ευρώ Κεφάλαια 2,6 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Ξένοι 21% Μικρομέτοχοι 57% Ρώσος επι. 9,98% Marfin Popular Bank Αριθμός μετοχών 842,371 εκατ Κέρδη 9μην. 2010 82,7 εκατ ευρώ Κεφάλαια 3,58 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Dubai IG 18,69% MIG 9,49% Μικρομέτοχοι 42,30% ΑΤΕ Bank Αριθμός μετόχων 905,444 εκατ Κέρδη (ζημίες) 9μην. 2010 (117,2 εκατ ευρώ) Κεφάλαια 1,026 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι 75% Δημόσιο 2% ΔΕΚΑ Μικρομέτοχοι 20% Emporiki bank Αριθμός μετοχών 286,848 εκατ Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 (745,2 εκατ ευρώ) Κεφάλαια 0,686 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Credit Agricole 91,4% Μικρομέτοχοι 4,42% Ταμεία 5% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αριθμός μετοχών 284,465 εκατ Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 (53,69 εκατ ευρώ) Κεφάλαια 0,919 δισ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Δημόσιο 34% ΕΛΤΑ 10% Εθνική 6%, Eurobank 6% Μικρομέτοχοι 24% Geniki bank Αριθμός μετοχών 141,999 εκατ Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 (304,1 εκατ ευρώ) Κεφάλαια 270 εκατ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Societe Generale 88% MIG 0,55% Μικρομέτοχοι 8% Attica bank Αριρθμός μετοχών 244,885 εκατ Κέρδη (ζημίες) 9μην 2010 (3,9) ευρώ Κεφάλαια 574,8 εκατ ευρώ Βασικοί μέτοχοι ΤΣΜΕΔΕ 42% ΤΤ 22,5% Τ Π &Δ 19% Μικρομέτοχοι 15% Τ bank (πρώην Aspis) Αριθμός μετοχών 64,064 εκατ Κέρδη (ζημίες) 2009 -56,2 εκατ ευρώ Κεφάλαια 93,1 εκατ ευρώ Βασικοί μέτοχοι (TT 32,9%) Proton bank Αριθμός μετοχών 62,683 εκατ Κέρδη 9μην 2010 1,17 εκατ Κεφάλαια 302,36 εκατ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Λαυρεντιάδης 31,315% 63,42% λοιποί μέτοχοι Ελληνική τράπεζα Κέρδη 9μηνου 2010 π.φ. 16,1 εκατ ευρώ Κεφάλαια 495 εκατ ευρώ Τράπεζα της Ελλάδος Αριθμός μετοχών 19,864 εκατ Κέρδη 9μηνου 2009 - Κεφάλαια 670 εκατ ευρώ Βασικοί μέτοχοι Δημόσιο 20% Citibank Ελλάδος Citigroup (ΗΠΑ) HSBC HSBC (Μ. Βρετανία) Millennium bank Κέρδη 2009 9 εκατ ευρώ Ίδια κεφάλαια 388,6 εκατ ευρώ FBBank Μέτοχοι Οικ. Ρέστη 57,42% ΑΤΕ Bank 40,52% Στ. Ψυχάρης 1% Κέρδη (ζημίες)α' τριμ 2010 (200 χιλ ευρώ) Probank Βασικοί μέτοχοι Σύνολο 3.577 μέτοχοι 18 μέτοχοι 21,75% 42 μέτοχοι 13,89% Κέρδη 9μηνου 2009 19,4 εκατ ευρώ Κεφάλαια 363,5 εκατ ευρώ Πανελλήνια τράπεζα Βασικοί μέτοχοι 29 Συνεταιριστικές τράπεζες 12% DZ Bank Κέρδη 2008 116 χιλ. ευρώ Κεφάλαια 79,19 εκατ ευρώ