Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 9-11 Νοεμβρίου 2012 Προτείνει το www.hlt.gr