Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: Greek crisis gets under skin of vulnerable

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: Greek crisis gets under skin of vulnerable: Before the Greek crisis, Zoi Gkezerva received €4,500 each month to help treat her daughter’s rare genetic disorder, which leaves her with e...