Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: Pittsburgh Cardiologist Named Physician of the Yea...

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: Pittsburgh Cardiologist Named Physician of the Yea...: Raymond L. Benza, MD, an internationally recognized cardiologist who serves as Medical Director of the Advanced Heart Failure, Transplantati...