Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: We are hope by Jenny from Generetion Hope

Πνευμονική υπέρταση-Pulmonary hypertension: We are hope by Jenny from Generetion Hope: We are hope. What does it mean to have pulmonary hypertension? I’m sure we all remember what it felt like when we were given our diagnosis....