Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Κόντρα για τα φωνήεντα !!!

Διαμάχη για τον αριθμό των φωνηέντων που υπάρχουν στο νέο βιβλίο «Νέα Ελληνική Γραμματική» για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού έχει ξεσπάσει μεταξύ δασκάλων από την Ανατολική Αττική και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Διαμάχη για τον αριθμό των φωνηέντων που υπάρχουν στο νέο βιβλίο «Νέα Ελληνική Γραμματική» για την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού έχει ξεσπάσει μεταξύ δασκάλων από την Ανατολική Αττική και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Σύμφωνα με την καταγγελία συλλόγου δασκάλων της Ανατολικής Αττικής, στο νέο βιβλίο «καταργήθηκαν» τα γράμματα η και ω και αντικαταστάθηκαν από το ου. Οπως εξήγησαν όμως αρμόδιοι φορείς του υπουργείου Παιδείας, και ειδικότερα το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, επισημαίνεται ότι: - Τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου τα οποία χρησιμοποιούμε στον γραπτό λόγο είναι 24. Επομένως, κανένα γράμμα δεν αφαιρείται ούτε παραλείπεται στο διδασκόμενο εγχειρίδιο. - Οι φθόγγοι (ή ήχοι) που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο διακρίνονται σε φωνήεντα και σύμφωνα. Οπως διδάσκει ομόφωνα η επιστήμη της γλωσσολογίας, τα φωνήεντα, δηλαδή οι φωνηεντκοί φθόγγοι, είναι πέντε (a, e, i, o, u), ενώ τα γράμματα, δηλαδή η γραπτή απόδοσή τους είναι 12:7 μονά γράμματα (α, ε, ι, η, υ, ο, ω) και πέντε διγράμματα: τα ει, οι, υι για τη γραπτή απόδοση του φθόγγου, το αι για την απόδοση του e και του ου για τη γραπτή απόδοση του u. Στο θέμα παρενέβη και ο πρώην υπουργός Παιδείας, Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο οποίος συμφώνησε με την ανάλυση που έγινε για το θέμα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μάλιστα, ανέφερε πως «είναι κρίμα -αν όχι ντροπή- να ξαναγυρίσουμε σήμερα στον 21ο αιώνα στα λάθη, δηλαδή στη σύγχυση φθόγγων και γραμμάτων ή αλλιώς στη σύγχυση προφοράς και γραφής, που γίνονταν στις παλαιότερες γραμματικές». Εχουμε, κατέληξε, τόσα άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.