Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Μήνας του Καρκίνου του μαστού

Σήμερα υπάρχουν γονιδιακά τέστ που επιτρέπουν στους ογκολόγους και στις ασθενείς τους να πληροφορηθούν αμέσως μετά την εγχείρηση και την παθολογοανατομική εξέταση του όγκου αν ενδείκνυται η Χημειοθεραπεία για τη δική τους μορφή καρκίνου. Το Oncotype DX είναι ένα από τα διαθέσιμα τέστς- για περισσότερα http://bit.ly/PMl9Ge