Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

"Η γεφύρωση του χάσματος της γνώσης για τις Σπάνιες Παθήσεις "

"Η γεφύρωση του χάσματος της γνώσης για τις Σπάνιες Παθήσεις " μια νέα εικονική παρουσίαση από την Global Genes Project που αντικατοπτρίζει την σημαντικότητα για εκπαίδευση των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας γύρω από τις Σπάνιες Παθήσεις αλλά και τις σωματικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών στους πάσχοντες και τις οικογένειες τους . Μια " Σπάνια εικόνα " ακριβώς στην ώρα για την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων, για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.